Lycée professionnel Schweisguth - Lycée des métiers

6 AV SCHWEISGUTH
67606 Selestat Cedex